Bli mentor

Bli mentor

Vad är en mentor?

Mentorskap bygger på ömsesidighet, mentorn ska känna att matchningen är rätt och även adepten att den kommer få vidga sina vyer samt att interaktionen ska leda till en personlig men också en professionell utveckling.

Tillsammans gör man en behovsanalys och sätter upp en handlingsplan för adeptens utveckling.

För att adepten ska känna sig trygg och kunna diskutera utmaningar så är det viktigt att det finns en överenskommelse mellan Mentor och Adept.

Vi ser gärna att en Mentor:

  • Har förståelse för adaptens branschutmaningar
  • Har ett coachande förhållningssätt

Vill du vara med och bidra till andras utveckling? Ansök här för att bli mentor.

Ansök till att bli mentor