Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Vi på Career Link värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsvarsfullt med hänsyn till din integritet.
Denna dataskyddspolicy förklarar hur Career Link samlar in och använder dina personuppgifter. Anställningsavtal, kundavtal och leverantörsavtal är exempel på avtal som innebär att vi måste registrera och hantera personuppgifter. Vi får dock bara registrera de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet. Vi kan komma att dela en del av den data som samlats in av oss till olika myndigheter.
Vi på Career Link säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Vi har ett nära samarbete med vår IT-leverantör beträffande den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Vilken information samlar vi in?

• Person- och kontaktinformation - namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc
• Betalningsinformation - bankkontonummer, bankgiro.

Vad gör vi med din information?

• Informationen vi får är nödvändigt för att ingå ett avtalsförhållande med oss.

Syfte med behandlingen?

• Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot motpart
• För att administrera din betalning
• För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering (följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen)

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
Career Link. Career Link kan komma dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att utförande av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicy.
Myndigheter. Career Link kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter om du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
• Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från ingått avtal samt bokföringslagen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Career Link AB, org. nr 559099-7218, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna är personuppgiftsansvarig för företagets koncern.
Kontaktperson är: Markus Hanna, markus.hanna@careerlink.se